Каталог

Управління невеликою фірмою

Управління невеликою фірмою для України

“Управління невеликою фірмою 8 для України” — це готове рішення для управління та обліку на підприємствах малого бізнесу. У програмі реалізовано все найнеобхідніше для нефіскального оперативного обліку, контролю, аналізу та планування на підприємствах з такими напрямами діяльності, як надання послуг (сервіс), підрядні (проектні) роботи, виробництво продукції, торгівля. Рішення допомагає підвищити ефективність роботи компанії, надаючи власникам і керівникам широкий спектр інструментів для управління, а співробітникам — нові можливості для продуктивної роботи. Рішення не перевантажено зайвим функціоналом, його можна легко налаштувати на особливості організації управління та обліку в компанії — це забезпечує можливість “швидкого старту” і зручність щоденної роботи. Програма реалізована повністю на керованих формах. Це дозволяє використовувати її в режимі товстого, тонкого або web клієнта, тобто працювати з системою з будь-якої точки світу. Для організації такої схеми роботи можна використовувати, наприклад, сервіс Лінк. Програма має україномовний, та російськомовний інтерфейси.

Функціональні можливості

Реєстрація господарських операцій та формування первинних документів господарської діяльності підприємства — торгово-закупівельних, фінансових, складських, виробничих та інших операцій. Реєстрація операцій виконується за допомогою зрозумілих екранних форм-аналогів паперових документів з отриманням необхідних друкарських форм.

Всі дані — в єдиній інформаційній базі

В єдиній інформаційній базі:

 • база клієнтів;
 • банківські й касові операції, клієнт-банк, платіжний календар;
 • розрахунки з контрагентами, персоналом;
 • облік матеріалів, товарів, продукції;
 • замовлення клієнтів, замовлення-наряди;
 • планування та облік виконання робіт і надання послуг;
 • планування та облік виробничих операцій;
 • планування завантаження ресурсів підприємства;
 • торгові операції, у тому числі роздрібні продажі;
 • облік персоналу, розрахунок заробітної плати;
 • облік витрат і розрахунок собівартості;
 • майно, капітал;
 • доходи, витрати, прибутки й збитки;
 • підготовка регламентованих звітів для ФОП на ССО;
 • фінансове планування (бюджетування) тощо.

Широкий спектр звітів забезпечує власникам, керівникам і співробітникам можливість швидко отримувати інформацію у зручній для роботи й прийняття рішень формі, з необхідною оперативністю і деталізацією.

Програма не призначена для ведення бухгалтерського та податкового обліку — для цих цілей зручно використовувати “Бухгалтерію 8 для України”, і користуватися вивантаженням даних в це прикладне рішення.

Програму можна використовувати для декількох компаній або приватних підприємців — як незалежних, так і тих, що працюють в рамках одного бізнесу. При зміні масштабів і структури бізнесу, підходів до управління або організації робіт програма може бути переналаштована без великих витрат часу і грошей.

Рекомендоване число робочих місць — від одного до десяти.

Доступ до демонстраційної інформаційній базі online

Маркетинг і продажі

“Управління невеликою фірмою 8 для України” підтримує ведення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, планування продажів, а також роботу з покупцями й замовниками.

У програмі автоматизовані операції з товарним асортиментом:

 • реєстрація та зберігання номенклатури товарів і послуг підприємства;
 • реєстрація, зберігання різних видів цін номенклатури, друк прайс-листа;
 • реєстрація видів знижок і націнок;
 • установка і зміна ціни, розрахунок ціни за базовими видами цін, цінами номенклатури, або цінами контрагента, округлення цін.

У програмі підтримується:

 • зберігання способу розрахунку ціни (базовий вид цін і відсоток націнки), підтримка динамічних і розрахункових цін;
 • аналітичні діаграми з продажів та динаміки цін, залишки на складах — в картці товару, без додаткових дій користувача;
 • зберігання формату для виду цін номенклатури, використовуваного при виведенні ціни в прайс-лист;
 • зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури.

Плани продажів можуть формуватися в натуральному і вартісному виразі й складатися за підприємством в цілому або за окремими підрозділами.

Для аналізу ефективності продажів формується план-фактний аналіз продажів за окремими підрозділами, номенклатурними групами й товарами.

Підготовка продажів і робота з клієнтами в “Управлінні невеликою фірмою 8 для України” здійснюються наступними операціями:

 • реєстрація та зберігання контактної інформації клієнтів із можливістю прикріплення тегів і додавання додаткових реквізитів;
 • показ стану взаєморозрахунків, обсягу продажів і дат останніх взаємодій у картці клієнта;
 • реєстрація договорів з покупцями;
 • реєстрація та зберігання списку контактних осіб контрагентів та їх контактної інформації;
 • реєстрація подій при взаємодії з покупцями й замовниками — вхідні та вихідні дзвінки, листи, зустрічі та інше;
 • реєстрація замовлень покупців (замовлення фактично є специфікацією до договору, в якому показані види товарів, робіт, терміни постачання/виконання, а також вартість);
 • реєстрація замовлень-нарядів (замовлення-наряд є одночасно документом планування виконання робіт і надання послуг, а також фактичним документом, що підтверджує факт виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, обліку матеріальних і трудових витрат);
 • об’єднання замовлень покупців у проекти;
 • формування графіка відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг;
 • забезпечення потреби в товарах, роботах, послугах, яка утворена замовленнями покупців шляхом резервування вільних залишків товарів на складах, розміщення в замовленнях постачальникам і/або замовленнях на виробництво;
 • відстеження забезпечення замовлення покупця товарами, продукцією, роботами та послугами.

В “Управлінні невеликою фірмою 8 для України” підтримуються наступні схеми продажів:

 • продаж зі складу і під замовлення,
 • відвантаження в кредит або по передоплаті,
 • реалізація товарів, прийнятих на комісію,
 • передача товарів на реалізацію комісіонеру.

Документальне оформлення продажів продукції, робіт і послуг здійснюється товарними накладними або актами виконаних робіт, а також в замовленнях-нарядах. На підставі документів продажів формуються рахунки-фактури.

Роздрібні продажі

“Управління невеликою фірмою 8 для України” може використовуватися в автоматизованих й неавтоматизованих роздрібних торгових точках.

Підтримується ведення кількісно-сумового або сумового обліку.

Передбачає формування наступних звітів:

 • звіт за рухами й залишками товару в роздрібних цінах,
 • звіт з продажу в роздрібних цінах.

Підтримується формування і друк етикеток і цінників.

Постачання та закупівлі

“Управління невеликою фірмою 8 для України” забезпечує підтримку процесу управління запасами підприємства.

Службі постачання оперативно надається інформація для визначення та забезпечення внутрішніх і зовнішніх потреб у товарах і послугах: про наявність незабезпечених потреб у товарно-матеріальних запасах, роботах і послугах, про фактичні закупівлі, про відкриті замовлення постачальникам і замовлення на виробництво.

Забезпечення потреб здійснюється резервуванням товарів у вільному залишку в місцях зберігання, а також розміщенням у замовленнях постачальникам і в замовленнях на виробництво.

Для забезпечення процесу закупівель товарів, послуг і роботи з постачальниками автоматизовані операції:

 • реєстрація постачальників і контактної інформації;
 • зберігання цін постачальників і конкурентів, друк прайс-листа контрагента;
 • зберігання видів цін, видів знижки, видів цін контрагента за договором;
 • зберігання інформації про користувача, який змінив ціну номенклатури контрагента;
 • реєстрація та зберігання списку контактних осіб контрагентів та їх контактної інформації;
 • реєстрація подій при взаємодії з постачальниками та підрядниками — вхідні та вихідні дзвінки, листи, зустрічі та інше;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • формування графіків постачань;
 • розрахунок потреб у запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів шляхом формування замовлень на виробництво або замовлень постачальникам.

Надходження товарно-матеріальних запасів на підприємство може показуватися за різними схемами:

 • надходження за плату від контрагента,
 • придбання підзвітною особою,
 • прийняття на реалізацію від комісіонера,
 • отримання давальницької сировини й матеріалів для перероблювання.

Підтримується функція реєстрації надходження додаткових витрат на придбання товарно-матеріальних запасів.

Запаси й склад

Для ведення обліку запасів підприємства на необмеженій кількості складів передбачені наступні можливості:

 • роздільний облік запасів — власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, прийнятих і переданих на перероблення;
 • облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір тощо), а також партій запасів;
 • облік у розрізі осередків місць зберігання (зони, комори, стелажі, полиці тощо);
 • переміщення запасів (між місцями зберігання, видача в експлуатацію і повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби);
 • резервування запасів (облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців);
 • облік запасів у розрізі ВМД;
 • використання ордерної схеми обліку запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери);
 • друк етикеток і цінників.

Підтримуються функції інвентаризації запасів і показ результатів інвентаризації — оприбуткування та списання запасів.

Роботи, послуги, виробництво

“Управління невеликою фірмою 8 для України” підтримує управління процесами виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг.

Управління даними про склад і технології виконуваних робіт і виробленої продукції здійснюється за допомогою специфікацій.

План-графік виробництва продукції формується замовленнями на виробництво; план-графік виконання робіт, надання послуг — замовленнями на виробництво і замовленнями-нарядами.

Планування завантаження ресурсів підприємства здійснюється замовленнями на виробництво і замовленнями-нарядами.

Реєстровані замовлення на виробництво мають такі особливості:

 • можуть бути джерелами забезпечення потреб за замовленнями покупців;
 • за замовленнями на виробництво розраховується потреба в матеріалах і деталях, що комплектують;
 • у відкритих замовленнях на виробництво можуть бути розміщені потреби, утворені новими замовленнями покупців.

“Управління невеликою фірмою 8 для України” дозволяє реєструвати факт виготовлення продукції. Випуск може бути оформлений як у виробничому підрозділі, так і на складі (наприклад, фасування, збірка комплектів). Продукція враховується за структурною одиницею, що її випустила і може бути переміщена в іншу структурну одиницю. Наприклад, на склад для подальшого продажу або в наступний цех за технологічним маршрутом.

Факт виконання роботи (надання послуги) і здача її замовнику відображаються актом виконаних робіт, а також безпосередньо в замовленнях-нарядах.

Для планування робіт співробітників служать дві функції:

 • відрядні наряди — використовуються для видачі завдань на виконання технологічних операцій виробничого циклу виконавцям з відрядною оплатою праці;
 • наряди можуть бути індивідуальними й бригадними;
 • завдання на роботу — використовуються для планування завантаження співробітників в рамках внутрішніх або зовнішніх проектів.

Передбачається реєстрація фактичних відомостей про виконання робіт за нарядами й завданнями. Ця інформація може бути використана надалі під час розрахунку заробітної плати, а також для оцінки ефективності роботи та проведення план-фактного аналізу роботи персоналу.

Для обліку витрат підприємства та розрахунку фактичної собівартості підтримуються наступні функції:

 • облік фактичних витрат — ведеться в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі;
 • розподіл матеріальних і нематеріальних витрат, понесених на випуск, може бути вироблено як за вказаний період, так і на підставі конкретного документа випуску;
 • регламентний розрахунок фактичної собівартості випуску при закритті періоду;
 • звіт про собівартість випущеної продукції й виконаних робіт.

Реалізований простий механізм виконання робіт і надання послуг в невеликих фірмах з використанням замовлень-нарядів (документів, які суміщають в собі функції замовлення покупця, рахунки на оплату, акта виконаних робіт та видаткової накладної для сфери сервісних послуг).

Грошові кошти

“Управління невеликою фірмою 8 для України” дозволяє вести облік грошових коштів, а також формувати оперативний платіжний календар.

Управління грошовими коштами включає:

 • облік руху грошових коштів в касі й на банківських рахунках,
 • оформлення первинних документів за банком і касою,
 • розрахунки з підзвітними особами, формування платіжного календаря, інтеграція з системою “клієнт-банк”.

Зарплата і персонал

“Управління невеликою фірмою 8 для України” підтримує кадровий облік персоналу, включно зі співробітниками, що працюють за сумісництвом, облік робочого часу (табель) і розрахунок заробітної плати. Нарахування регламентованої заробітної плати та розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці рекомендується виконувати за допомогою програми “Бухгалтерія 8 для України”, але починаючи з редакції 1.6 реалізовано також і в “Управлінні невеликою фірмою”

Кадровий облік містить наступні функції:

 • оформлення прийняття на роботу,
 • кадрове переміщення,
 • звільнення.

Можливості з розрахунку заробітної плати:

 • розрахунок заробітної плати, податків (ПДФО) і взносів (ЄСВ) здійснюється в розрізі видів нарахувань та утримань єдиним документом “Нарахування заробітної плати”;
 • розрахунок відрядної заробітної плати;
 • формування платіжних відомостей на виплату зарплати та авансу співробітникам;
 • облік робочого часу — використовується табель обліку робочого часу, що дозволяє вести облік часу як за днями, так і зведено, за період.

У розділі передбачена можливість формувати аналітичні звіти за розрахунками з персоналом, нарахуваннями й утриманням співробітників.

Майно

“Управління невеликою фірмою 8 для України” забезпечує ведення обліку майна (необоротних активів) — основних засобів і нематеріальних активів організації:

 • прийняття до обліку,
 • зміна параметрів,
 • розрахунок амортизації,
 • продаж та списання.

Фінанси

У програмі “Управління невеликою фірмою 8 для України” реалізована можливість ведення управлінського обліку, отримання управлінського балансу, формування та аналіз фінансового результату. Для цих цілей в системі передбачений управлінський план рахунків і механізм формування управлінських проведень документів.

Завдяки наявності таких звітів, як оборотно-сальдова відомість, грошові кошти, доходи й витрати, прикладне рішення дозволяє формувати фінансову звітність за довільний період часу.

Для обліку доходів і витрат використовується метод нарахування або метод нарахування і касовий метод.

Аналітичний облік доходів і витрат методом нарахування ведеться в розрізі напрямів діяльності, підрозділів, замовлень покупців, статей (рахунків) доходів і витрат.

За даними управлінського обліку користувач отримує можливість формувати основні фінансові звіти:

 • управлінський баланс;
 • звіт про прибутки та збитки;
 • звіт про рух грошових коштів.

В системі існує можливість реєстрації фінансових планів (бюджетів):

 • прогнозований баланс,
 • бюджет прибутків та збитків,
 • бюджет руху грошових коштів.

Також у розділі передбачені інструменти для нарахування податків, введення і розподілу інших витрат, виклик процедури закриття місяця.

Для контролю діяльності підприємства з боку керівника призначений “Монітор керівника”, в якому зведені основні показники:

 • залишки коштів на рахунках і в касах підприємства;
 • дебіторська заборгованість — загальна, прострочена;
 • кредиторська заборгованість — загальна, прострочена;
 • прибутки та збитки;
 • прострочені зобов’язання перед покупцями й замовниками з відвантаження товарів і надання послуг;
 • прострочені зобов’язання постачальників і підрядників з поставлення товарів та надання послуг.

Додатково можна отримати наступну інформацію:

 • загальні показники: продажі, доходи й витрати, стан оборотних коштів (грошових коштів, запасів і дебіторської заборгованості);
 • грошові кошти: залишки та рух грошових коштів в розрізі статей, за період;
 • дебіторська заборгованість: залишки й динаміка за період, за термінами боргу;
 • кредиторська заборгованість: залишки й динаміка за період, за термінами боргу.

Аналітичні звіти

Аналітичні звіти дозволяють отримувати інформацію за всіма розрізами обліку. Користувач може самостійно задавати рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах, а також зберігати власні настройки звітів для подальшого використання. Завдяки цьому у кожного користувача формується перелік його особистих звітів згідно з його потребами.

Робочий стіл “Пульс бізнесу”

На робочому столі “Пульс бізнесу” можна розмістити обрані з широкого переліку показники й діаграми. Підтримується висновок показників грошового і товарного обліку, взаєморозрахунків, продажів і фінансового аналізу.

Показники та діаграми розміщені в окремих колонках робочого столу. Внизу кожної колонки знаходиться кнопка додавання нового показника або діаграми. Змінити налаштування показників і діаграм можна через контекстне меню. Кожне значення можна розшифрувати в окремому звіті.

Також є можливість введення основних робочих документів прямо з форми монітора: Замовлення покупця, Рахунок на оплату, Видаткова накладна, Прибуткова накладна, Надходження на рахунок або в касу і Витрата з рахунку або з каси.

Звіти для ФОП на спрощеній системі оподаткування

 • Звіт Декларація платника єдиного податку ФОП;
 • Звіт Форма 1-ДФ;
 • Звіт Книга доходів і витрат;
 • Звіт по ЄСВ.

Налаштування параметрів обліку

В процесі початкового налаштування здійснюється:

 • реєстрація інформації за організаціями підприємства,
 • реєстрація структури підприємства — підрозділів, складів,
 • налаштування параметрів обліку,
 • налаштування сервісних функцій,
 • введення початкових даних за розділами обліку.

“Помічник початку роботи” спрощує початок роботи з системою. З його допомогою користувач, переходячи від етапу до етапу, може заповнити облікові дані, ввести залишки на початок роботи та виконати основні налаштування програми. Є можливість відключення розділів обліку, які не використовуються на підприємстві, наприклад, облік зарплати або виробництва.

Інтеграція з “Бухгалтерія 8 для України”

Обмін даними з програмою “Бухгалтерія 8 для України”, (підтримуються редакції 1.2 і 2.0) двосторонній, з можливістю налаштування напрямків. Обмін проводиться на рівні документів та довідкової інформації. З конфігурації “Управління невеликою фірмою для України” в конфігурацію “Бухгалтерія для України” мігрують практично всі необхідні документи. З конфігурації “Бухгалтерія для України” в конфігурацію “Управління невеликою фірмою для України” переносяться тільки документи з обліку грошових коштів підприємства (документи за банком і касою).

Переваги, що надає програма власникам і керівникам

Реальна користь від автоматизації — вже за кілька днів або тижнів.

“Управління невеликою фірмою 8 для України” — це готове рішення, яке можна швидко запустити в експлуатацію, а при зміні масштабів бізнесу, підходів до управління або організації робіт налаштувати на новий лад без великих витрат часу і грошей.

Одна програма замінює десятки таблиць, документів і звітів на вашому столі й на комп’ютері — всі дані реєструються і зберігаються в єдиній інформаційній базі. Програма пам’ятає все: кожного покупця, ціни, знижки, замовлення, зобов’язання, договори.

Інформація для прийняття рішень — за одним натисненням мишкою.

 • “Рух грошових коштів”,
 • “Платіжний календар”,
 • “Доходи й витрати, прибутки й збитки”,
 • “Розрахунки з дебіторами/кредиторами”,
 • “Стан замовлень”,
 • “Динаміка й аналіз продажів”,
 • “План-графік робіт” та “Завантаження ресурсів”, інші управлінські звіти.

Все під контролем — ведення графіків виконання робіт і виробництва, завантаження ресурсів, відвантажень і постачань товарів, нарядів і завдань співробітників забезпечує оперативний контроль діяльності.

Широкі можливості для планування діяльності — фінансове планування (бюджетування), планування продажів, завантаження персоналу, завантаження ресурсів підприємства та інше.

Праця керівників і співробітників стає більш продуктивною — звнаслідок автоматизації рутинних операцій, швидкої й зручної підготовки інформації для прийняття рішень на різних рівнях. Сучасний ергономічний інтерфейс забезпечує легкість освоєння для початківців і високу швидкість роботи для досвідчених користувачів.

Ваших знань достатньо — щоб використовувати програму, не потрібно знати бухгалтерський і податковий облік. Програма не перевантажена зайвими можливостями, в ній реалізовано все тільки найнеобхідніше для обліку, контролю, аналізу та планування в малому бізнесі.

Доступ до інформації з будь-якої точки земної кулі через Інтернет.

Реєстрація господарських операцій та формування первинних документів господарської діяльності підприємства — торгово-закупівельних, фінансових, складських, виробничих та ін. виконуються за допомогою зрозумілих екранних форм-аналогів паперових документів з отриманням необхідних друкованих форм.

Мобільна версія

Мобільна прикладна програма “Управління невеликою фірмою для України” є на сайтах Goоgle play й App Store.

Мобільна версія призначена для роботи із замовленнями на смартфонах і планшетах з операційними системами iOs і Android. При цьому здійснюється синхронізація з інформаційною базою “Управління невеликою фірмою для України”, яка розгорнута локально. 

Функціональні можливості УНФ для мобільних пристроїв для України

 • швидкий і зручний оперативний облік замовлень, в тому числі відбір замовлень за ознаками “неоплачені”, “невідвантажені” та іншими критеріями;
 • ведення бази покупців і постачальників з їх телефонами та електронними адресами;
 • облік боргів покупців і постачальникам;
 • облік товарів:
  • залишки на складі;
  • ціна закупівлі;
  • ціна продажу;
  • фотографії товарів;
 • облік оплати замовлень, звіт по рухах грошових коштів;
 • використання камери пристрою, як сканера штрих-кодів;
 • розрахунок валового прибутку;
 • надсилання рахунків на оплату через e-mail та SMS;
 • друк звітів і документів на принтерах WiFi та Bluetooth;
 • підтримка російськомовного та україномовного інтерфейсів (мова інтерфейсу використовується та ж, що й на мобільному пристрої).

Між УНФ та інформаційною базою “Управління невеликою фірмою для України” здійснюється обмін наступною інформацією: 

 • нові замовлення,
 • оплата замовлень,
 • залишки товарів.

Підтримується спільна робота однієї й тієї ж інформаційної бази як з одним мобільним пристроєм, так і з декількома мобільними пристроями з різними операційними системами.

Політика конфіденційності для GooglePlay

Базова версія

Базова версія конфігурації “Управління невеликою фірмою для України” має такі технологічні та функціональні обмеження щодо версії ПРОФ:

 • не підтримує ведення обліку операцій більш ніж однієї фірми в одній інформаційній базі; при цьому є можливість ведення обліку декількох організацій в окремих інформаційних базах на одному комп’ютері;
 • з однією інформаційною базою в один момент часу може працювати тільки один користувач;
 • не підтримує формування друкованих форм регламентованої звітності індивідуального підприємця – реалізовано тільки обмін із сервісом здачі електронної звітності FREDO Звіт;
 • не підтримує зміну конфігурації, можна застосовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення;
 • не підтримується робота у варіанті клієнт-сервер;
 • не підтримується робота розподілених інформаційних баз (РІБ);
 • не підтримує COM-з’єднання та Automation-сервер.

У разі розширення бізнесу та виникнення у користувача потреби ведення багатофірмового обліку в єдиній інформаційній базі або інших задач, які не вирішуються у рамках обмежень базової версії, то він зможе на умовах апгрейду перейти на версію ПРОФ “Управління невеликою фірмою для України”, що не має зазначених обмежень.

Мікро-версія

“УНФ для України. Мікро” – це безкоштовна версія рішення “Управління невеликою фірмою для України” для обліку торговельної діяльності фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку 1-ї та 2-ї групи, що використовують для роботи з програмою один обліковий запис і яким не потрібна зміна типової конфігурації.

“УНФ для України. Мікро” має такі технологічні та функціональні обмеження в порівнянні із версією ПРОФ:

 • не підтримується ведення обліку операцій більш ніж однієї фірми в одній інформаційній базі; при цьому є можливість ведення обліку декількох організацій в окремих інформаційних базах на одному комп’ютері;
 • з однією інформаційною базою в один момент часу може працювати тільки один користувач;
 • не підтримується розрахунок податків і внесків;
 • не підтримується формування друкованих форм регламентованої звітності індивідуального підприємця – реалізовано тільки обмін із сервісом здачі електронної звітності FREDO Звіт. Для вивантаження доступні тільки два звіти: “Декларація з єдиного податку (для фіз. осіб)” і “Книга доходів і витрат”;
 • не підтримується зміна конфігурації – можна використовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення;
 • не підтримується робота в клієнт-серверному варіанті;
 • не підтримується робота розподілених інформаційних баз (РІБ);
 • не підтримується СОМ-з’єднання й Automation-сервер.